Вдъхновители - Сатянанда йога

 

Ади Шанкарачаря (788 – 820 г.)

pic_1Сатянанда йога води началото си от Ади Шанкарачаря, роден през VIII век сл. Хр., който разпространява философията на адвайта веданта, която води до висши преживявания в йога. Ади Шанкарачаря установява традицията Дашнами саняса (включваща в себе си десет ордена на саняса, единият от които е Сарасвати), към която принадлежи и Свами Шивананда (1887 – 1963), гуру на Свами Сатянанда (1923 – 2009). Традицията в системата Сатянанда е жива и се основава на връзката гуру – ученик.

 

 

 

 Свами Шивананда Сарасвати

Svami_ShivanandaСвами Шивананда Сарасвати е роден в Патамадай, Тамил Наду, Индия през 1887 г. в известно семейство с учени и светци в рода си. Той бил роден с естествен усет към живот, посветен на изучаването и практикуването на Веданта философия, с вроден стремеж да служи на всички и присъщо чувство за единност с цялото човечество.
Страстта му да служи и помага на хората го насочила към медицинска кариера и скоро вече практикувал там, където се чувствал най-необходим, в Малая. Преди това той се занимавал с издаването на Здравно списание. След няколкогодишно практикуване на докторската професия, открил че това, от което най-вече се нуждаели хората било правилно и истинско знание. И той посвещава живота си на разпространението на това знание.
Било е божия повеля и благословия за човечеството, че един доктор на тялото и ума изоставя своята кариера и богатство, за да поеме живот на санясин и да се преквалифицира да служи за духовното здраве на хората.
Заселва се в свещената долина на Ришикеш и през 1924 г. е посветен в Дашнами Саняса от Свами Вишвананда Сарасвати.
Практикувайки интензивно духовни практики и отречения, изгрява като голям йога, светец и мъдрец. Той пътува из цяла Индия, вдъхновявайки хората да практикуват Йога и да водят духовен живот. Основава "Общество за Божествен Живот" (Divine Life Society) през 1936 г., Йога Веданта Академия през 1948 г., чиято цел е разпространение на духовно знание и обучение на хората на Веданта и Йога. През 1953 г. Свами Шивананда свиква конференция "Международен Парламент на Религиите". Автор е на стотици книги за Йога и духовност. На 14 юли 1963 г. влиза в Маха Самадхи. През живота си е напътствал хиляди последователи и ученици от всякакви националности, религизна принадлежност и вероизповедание. Като един от духовните водачи на нашето съвремие, Свами Шивананда и днес вдъхновява хиляди търсещи и стремящи се към духовност ученици и хора по целия свят.

 

Свами Сатянанда Сарасвати 

pic_2 Свами Сатянанда Сарасвати е роден през 1923 г. в Алмора (щата Утаранчал).  Увлечен по духовното от най-ранна възраст, той напуска дома си на осемнайсет години. През 1943 г. среща своя гуру Свами Шивананда от Ришикеш, който го посвещава в традицията Дашнами саняса. Живее в ашрама на своя гуру в продължение на дванайсет години, след което получава инструкции да направи йога достояние на целия свят. Свами Сатянанда разбира, че йога може да даде много на човечеството  и може да му помогне да се справи с голяма част от проблемите пред, които е изправено.  Но същевременно той е много начетен и ориентиран към постиженията на съвременната наука и разбира, че за да може съвременният човек да се обърне към йога, тя трябва да му бъде представена по подходящ начин и да е ориентирана към неговите потребности.
Свами Сатянанда вижда, че съвременният човек не е като предшествениците си – много по-трудно може да концентрира вниманието си и тялото му е доста по-сковано дори и на по-млади години. Затова за да има по-голяма полза от практиките, те трябва да бъдат давани със съответната подготовка.
През 1956 г. учредява “Международното йога движение”, а през 1963 г.  ̶  Бихарската школа по йога.  През следващите двайсет години свами Сатянанда издига емблемата на йога във всяко кътче на света, укрепва Бихарската школа като водеща институция в областта на йога и написва над осемдесет книги за йога, тантра и духовния живот.
Сатянанда йога се превръща в традиция, която съчетава класическото познание с преживяното разбиране и съвременния мироглед. През 1984 г. основава “Фондацията за йога изследвания”, за да съчетае научните изследвания с йога, а „Шивананда Матх“  ̶  за да подпомогне бедните и онеправданите. През 1988 г., когато се намира на върха на своите постижения, се отрича от всичко и приема кшетра саняса – отшелнически живот като парамахамса. Рикхия му се открива през 1989 г., където се установява и изпълнява висши ведически садхани в уединение. Получил завета да се грижи за осигуряването на прехраната на своите съседи, разрешава ашрамът да подкрепя нуждаещите се села в района. От 1995 га през 2007 г. обявява учредяването на “Рикхияпийтх” със заръката „служи, обичай, давай”.

 

Свами Ниранджанананда Сарасвати

pic_3Свами Ниранджанананда Сарасвати е роден в Раджнандгаон (щата Чхатисгарх) през 1960 г. Напътстван още от раждането си от своя гуру свами Сатянанда Сарасвати на четиригодишна възраст той отива да живее при него в Бихарската школа по йога в Мунгир, където получава обучение по йога и духовни науки чрез йога нидра.
През 1971 г. е посветен в Дашнами саняса и след това в продължение на единайсет години живее в чужбина, където усвоява умения в различни области, придобива разбиране за различни култури и подпомага създаването на ашрами и центрове по Сатянанда йога в Европа, Австралия, Северна и Южна Америка.
По повелята на своя гуру той се завръща в Индия през 1983 г., за да ръководи дейностите на Бихарската школа по йога, „Шивананда Матх” и „Фондацията за изследвания на йога” в Ганга даршан. През 1990 г. е посветен като парамахамса санясин, а през 1995 г. е ръкоположен като духовен наследник на свами Сатянанда Сарасвати. Основава „Бихар Йога Бхарати” – първия университет по йога през 1994 г. и „Йога Пъбликейшънс Тръст” през 2000 г. в Мунгир. Също така през 1995 г. поставя начало на детското йога движение „Бал йога митра мандал”. Освен че управлява дейностите в Мунгир той пътува надлъж и нашир, за да напътства духовно търсещи по целия свят до 2009 г., когато получава заръката да предприеме нов етап в живота си на санясин.
Автор на много класически книги за йога, тантра и Упанишадите, свами Ниранджан е магнетичен източник на мъдрост по всички въпроси на йогийската философия, практика и начин на живот. Той умело съчетава традицията с модерното, докато продължава да подкрепя и да разпространява мисията на своя гуру.

 

Свами Сатясангананда Сарасвати

pic_4Свами Сатясангананда Сарасвати, позната повече като свами Сатсанги, е родена през 1953 г. в градчето Чандернагор, щата Западен Бенгал в Индия. Въпреки че още в детството си получава напълно съвременно образование и възпитание, тя избира традиционния живот на отречение и саняса, след като преживява поредица от вътрешни пробуждания в ранна възраст, което я отвежда до нейния гуру Шри свами Сатянанда Сарасвати. Тя е посветена в традицията Дашнами саняса на 6 юли 1982 г. в „Ганга даршан”, Мунгир.

Искрено вдъхновяващ учител и надарен писател, свами Сатсанги е автор на основополагащи текстове върху йога и тантра. Способността ѝ да разяснява в съвременни условия древните системи от възгледи от текстове върху йога, тантра и веданта прави свами Сатсанги идеален учител, който успешно предава мъдростта от ученията на своя гуру.
На 1 януари 2007 г. тя е избрана за пийтхадхишвари на „Рикхияпийтх” от Шри свами Сатянанда Сарасвати. Понастоящем пребивава в Рикхия и е отдадена на осъществяването на трите повели на Свами Шивананда Сарасвати – служи, обичай, давай. Също така тя пътува из страната и в чужбина, разпръсквайки светлината на ученията на Шри свами Шивананда Сарасвати и Шри свами Сатянанда Сарасвати сред всички хора.

 

Сатянанда йога - Бихарската школа по йога (Bihar School of Yoga)

pic_5 Бихарската школа по йога (Bihar School of Yoga) е основана през 1964 г. в гр.Мунгир (щата Бихар) от Свами Сатянанда с цел да преподава техниките от йога. Преподаваните там йогийски практики са синтез от много подходи към развитието на човека, основани на традиционните учения на веданта, тантра и йога, както и на съвременните науки за физическо и умствено здраве. Бихарската школа по йога провежда също и проекти, свързани с научни изследвания на влиянието на йога, съвместно с уважавани организации, болници и институти. Направени са множество изследвания как влияе йога върху човека и тези знания се прилагат в болници и здравни заведения, училища, колежи, затвори, армията, спорта и корпоративния бизнес, по време на рехабилитация, бременност, за възрастни, деца, за цялото семейство.
Можете да намерите повече информация на официални сайт на Bihar School of Yoga, Индия - www.yogavision.net.

„ Щастието възниква вътре в нас. То не може да дойде отвън.”
Свами Сатянанда Сарасвати

НОВО - Йога терапия »

Галерия »

Йога за деца »

Аюрведа »

Древна наука за здраве и дълголетие...

Аюрведичен тест »

Направете си аюрведичен тест за определяне на дошите...

Шивананда Йога »

Система от йога практики, включващи асани, пранаяма, релаксация...

Петте аспекта на Йога »

За да бъдем здрави и щастливи...

За кого е полезна Йога »

С Йога може да се занимава всеки ...

Разлика между Йога и спорта »

Разликата между Йога и спорта...

Йога дишане »

Да дишаш, значи да живееш, и няма живот без дишане...

Как да си повишим имунитета »

Стъпалото е своеобразна карта на...

Жизнената енергия »

Човекът е част от организираната и хармонична Вселена...

Правилното хранене »

Съвети и интересни рецепти...

Важно е да знаете »

Препоръки за Йога практиките...

 

 

Компютърни услуги

ОФИС АСИСТ - нашият ИТ помощник