САТ-ЧИТ-АНАНДА:

ФИЛОСОФИЯТА НА УПАНИШАДИТЕ

 

pic1

 

Ведите са най-старите ръкописи на Хиндуизма и УПАНИШАДИТЕ са текстовете, които формират философската същност на Ведите. УПАНИШАДИТЕ общо се наричат Веданта. Ведическите текстове разпространяват всички аспекти(страни) на индийската култура и начин на мислене.
Буквално, Веданта означава „края на Ведите“ и наистина много от тези текстове са открити  в края на всяка от четирите Веди. Също така УПАНИШАДИТЕ са края или кулминацията на Ведите в смисъл, че те изобразяват най-висшето философско знание на Ведите. „Същността на знанието на Ведите носи името Веданта, което включва УПАНИШАДИТЕ“.
Чували сме за 108 УПАНИШАДИ, десет от които са особено важни, защото те са избрани за обяснение на Ади Шанкарачаря. Има традиционен стих, който изрежда тези важни УПАНИШАДИ:
“Isha-Kena-Katha-Prasha Munde-
Mandukya Tittirih
Aitereyam cha Chhandogyam
Brhadaryankam tatha.”
Много често тези УПАНИШАДИ са под формата на разговори между мъдреца и търсещия истината. Например, в УПАНИШАД Мундака (Mundaka), питащията Шаунака (Shaunaka) пита мъдреца Ангипас (Angipas) „Учителю, кое е това нещо, което когато стане известно, всичко останало става познато (известно)?“. В УПАНИШАД Ката (Katha) малко момче, на име Начикета (Nachiketa) пита не кой да е а Яма (Yama), Бога на Смъртта, какво ще стане ако всяко същество оцелява от смъртта.
Нека да навлезем директно е сърцето на УПАНИШАДИТЕ.

 

ТИ СИ ЧИСТО СЪЩЕСТВУВАНЕ


В шеста глава на УПАНИШАД  Чандогия (Chhandogya) откриваме разговор между мъдреца и неговия син, Шветакету (Shvetaketu). Въпросът е „Кое е това знание, чрез което всичко става известно?“. За да проумеем отговора на този смел въпрос, ние трябва да разберем идеята, че познавайки причината човек може да предвиди последиците. И така, ако познавате глината, значи познавате всички съдове, направени от глина (знаете, че всички такива съдове са нищо друго освен глина), познавайки желязото, човек познава всички сечива, направени от желязо; познавайки златото- всички украшения са нищо друго освен злато и т.н.
По същия начин, УПАНИШАДА твърди, че ако се задълбочим достатъчно във въпросите ще видим (разберем), че всички съществуващи неща са нищо друго освен самото съществуване или чисто съществуване. САТ (Sat) е термин, използван за чисто съществуване.
За да обясним по-задълбочено, да разгледаме традиционния пример за гърне – гърнето е нищо друго освен неговата причина – глината; глината е нищо друго освен нейната причина  притви (prithvi) или земния елемент; притви (prithvi) е нищо друго освен неговата първопричина ап (ар) или водния елемент и по този начин проследяваме назад до праисторическата причина, чистото съществуване или Sat. Именно Сат (Sat) се появява като този свят благодарение мистеризното действие на Мая (maya)-илюзия.
И „Thou, O SHvetaketu“, казва мъдреца, „Създай Това“.
Под „това“ разбира се, той има впредвид Сат (Sat), чистото съществуване. Ти, твоите ум и тяло, и наистина всичко, което виждаш около себе си всъщност е нищо друго освен чисто съществуване, проявяващо се в различни форми, благоволение на мая (maya). Невежество означава да не си запознат със своята Sat - природа и да бъдеш идентифициран като умствено-телесен комплекс с всички придружаващи го проблеми и страдания. Просветлението е точно обратното – да възприемаш себе си като Sat и да си свободен от тялото, ума и всички кръговрати (прераждания)(samsara). Ти си безсмъртен, непроменлив Сат и света е обикновена сянка, проекция на илюзията(maya), преминаваща през теб. Това в действителност не разрушава тялото или света, по-скоро ти започваш да виждаш нещата такива, каквито са реално.
Истинското ти Аз - Сат, не е предмет (вещ), а обект сред други обекти във вселената. По-скоро то е самото съществуване на всички предмети (неща) и те не са извън него. Това е Jnani, всеки обект разкрива Сат.

 

pic2

 

ТИ СИ ЧИСТО СЪЗНАНИЕ

В УПАНИШАД Кена откриваме много интересен въпрос. Ние виждаме, чуваме, говорим и мислим - но каква сила подтиква ума ни да мисли, езикът ни да говори, очите ни да виждат и ушите ни да чуват? С други думи – какво сме ние в най-дълбоките недра на нашето същество? Като всички най-задълбочени въпроси, този изглежда измамно прост.
Да разгледаме нашите тела. Те са направени от материя. В нашите тела ние имаме заложен опита на първо-човека. Това е нещо като да научиш от минал опит червенината на розата или да „бъда себе си“. В модерната философия това се наричат куалия (qualia) - субективни усещания(свободно плуващи усещания). Модерната невронаука не може да обясни ярките (живи) съзнателни преживявания, които имаме през цялото време. Този ярък първичен (first person) опит не може да бъде уловен от материалистическото обяснение „изгаряне на неврони“. Това е така нареченият „труден проблем“ в модерните учения за съзнанието.
Кена УПАНИШАД започва с този въпрос за съзнанието - вътрешния опит в мисленето, слушането(чуването), виждането, говоренето. Каква е тази светлина вътре в нас (просветление в нас), която прави възможни всички тези съзнателни преживявания (опит) и функции? Кое е това същество или какъв е този механизъм, който прави възможни всички тях?
Отговорът на гуруто е нетрадиционен и задълбочен (и на първо място - доста енигматичен, загадъчен). „Това е Ухото на ухото, Умът на ума, Окото на окото...!“. Нека да се опитаме да разберем това твърдение. Отговорът, е чистото съзнание, Chit. Когато използваме понятие като съзнание, ние трябва да сме много внимателни, защото непосредственото изкушение е да разберем това в смисъла на мисли и чувства. Ето така обикновено модерната философия разбира и представя понятието съзнание. Но когато УПАНИШАДИТЕ говорят за чисто съзнание, ние трябва внимателно да го разграничаваме (отличаваме) от обичайното разбиране за съзнание.
Науката казва - съзнанието е продукт на тялото (мозъкът е специфичен, уникален). Но УПАНИШАДИТЕ поддържат тезата, че Chit или съзнанието не е продукт на тялото, нито дори на ума. Нашите тела са създадени от материя, и нашите умове също са направени от материя, макар и да е от неуловим, фин вид, докато Chit е коренно различен от материята. Chit прониква в ума и тялото, озарява ги и прави възможни всички функции – мислене, виждане, чуване, чувстване, говорене и т.н. Chit е познат само чрез неговите проявления в различните функции на ума, органите и тялото. Без тялото и ума, каквото е състоянието на дълбок сън, Chit не може да бъде опознат и изпитан – въпреки, че продължава да съществува.
Сега сме в позицията да разберем загадъчния отговор на Гуруто. „Тъй като то (Chit) е Ухото на ухото, Умът на ума, Речта на речта, Живота на живота, Окото на окото и следователно разбирайки ( осъзнавайки това) пророка (jnanis) превъзхожда света и става безсмъртен.“
Тъй като Chit дава възможност на всеки орган да изпълнява своята специфична функция, подходящо е да го наречем същността на всички органи – Ухо на ухото, Ум на ума и т.н.
Chit е това, което всъщност си – чисто съзнание. То е непроменливо и неумиращо и ако се възприемеш като Chit – ставаш безсмъртен, дори повече-осъзнаваш, че си безсмъртен и винаги си бил такъв. Chit, идентифициран с ума и тялото изглежда смъртен. Забележете, че телата са смъртни – еднаква за jnani и ajnani. Рамакришна, Христос и Буда – всички са имали физически тела, и тези тела са умрели, точно както нашите тела ще загинат някой ден. Но като Chit ние сме безсмъртни. Това трябва да се разбере и това е идеала за мокша (moksha) или свобода (освобождаване)  представен в УПАНИШАДИТЕ.
Нашето истинско Аз, Chit, не е преживяване, тъй като всички наши преживявания, опит светят в Chit. Chit е съзнанието, което осветява всяка мисъл, всяко преживяване. За мъдростта (jnani), Chit е преживяното във всяко преживяване.

 

pic3
           

НИЕ СМЕ ЧИСТО БЛАЖЕНСТВО


В заключителният анализ, това, което всички ние искаме е щастие. Какво е щастие? И още по-важно – как можем да бъдем истински щастливи? Стремежът към щастие формира полето на търсене  в забележителната част на Taittirya УПАНИШАД. Какво точно е научено за щастието? Отговорът е : дали щастието е родено от чувствените (сетивни) контакти между обект и субект (както обикновено се разбира) или дали щастието е истинската природа на собственото АЗ. УПАНИШАДИТЕ започват с разглеждането на чувствените удоволствия, забавления като източник на щастие.
Ако искаме да изучаваме щастието научно, полезно ще е да измерим щастието и затова се нуждаем от единица за щастие. УПАНИШАДИТЕ пристъпват към конструиране на модел на максимално човешко щастие. Представете си млад, физически здрав човек, кипящ от жизненост и енергия. Той е високо образован и морално почтен. Старост, физическа слабост, невежество и морално покваряване – всички причини за мизерията са изключени. Бедността, разбира се, е една от  най-големите бариери за изпълнението на желанията, затова УПАНИШАДИТЪТ дарява този щастлив млад човек с цялото богатство(изобилие) на света. Сега си представете щастието на този човек-млад, жизнен, енергичен, благороден, високо образован и изключително богат. Това е примерът (единицата) за щастлив човек: “ekah manusha ananda”.
Възможно ли е да се достигне и по-голямо щастие? Да, но не и в това човешко съществуване. В това земно съществуване материалните обекти на удоволствието и самата човешка структура имат своите ограничения. Извън тази позната плоскост на съществуване има изключителни светове, по-финни обекти на удоволствие и мощни тела, създадени за по-голямо удоволствие. Такъв свят е manushya-gandharva-loka, където щастието е 100 пъти по-голямо от максималното възможно щастие в човешко тяло! Дори и това без съмнение е краят. УПАНИШАДИТЕ говорят за възнасяща се стълба от lokas или светове с наистина космически размери (мащаби). Когато някой се издигне до тези по-високи небеса, щастието се умножава сто пъти на всяко ниво. В най-високите небеса, щастието е милиони и милиарди пъти по-голямо от максимума на човешкото щастие!
Как може да се достигнат тези светове (lokas)? Чрез заслуги, спечелени посредством религиозните ритуали, определени във Ведите. Разбира се човек трябва да чака до смъртта си за да отпътува до тези по-висши светове (lokas).
Достигаме до най-важния момент на този анализ. В УПАНИШАДИТЕ е написано, че пълното щастие е само отражение на щастието на Азът (the Self), atmananda.  Блаженството на Аза се отразява в спокойния (ведър) ум и се изживява като щастие. Човекът, в неговото невежество чувства, че щастието се дължи на удоволствието от притежанието на разнообразни чувствени обекти, и прекарва целия си живот в опити да отдели щастието от чувственото удоволствие. Ако човек може действително да направи ума си достатъчно смирен, той (умът) ще бъде изпълнен с щастие - без нуждата от външни обекти. Какво велико откритие – да откриеш радостта вътре в теб!
Как да направим ума си спокоен, смирен и тих? Чрез отказване от желанията, казва УПАНИШАДА. Този, който има най-дълбокото убеждение във Ведическата истина, че личния Аз е в природата на блаженството- и не жадува (копнее) по чувствените удоволствия, ще получи 100 пъти повече щастие от максималното човешко щастие в именно този живот, веднага, начаса! Няма да му е необходимо да спечели заслуги и да чака смъртта си за да издигне до по-високи небеса. Каквото и щастие да успее да извлече земния човек от чувствените удоволствия тук и оттук нататък, то отреклия се от всичко мъдрец от УПАНИШАДА получава тук и сега, чрез добродетелта на своето отричане.
В заключение УПАНИШАДА прави изумително твърдение. Най-висшата степен на щастие, милиони пъти по-висша от щастието на отделния човек, възможно в най-високите небеса за човек с необикновени заслуги, или тук и сега за мъдрец, отказал се от всичко земно-това максимално щастие на Брахмалока (Brahmaloka), “светът” на най-върховния Брамин и щастието на човек от manushyaloka, са на практика (всъщност) едни и същи! Това е собственото АЗ (Азът), което се отразява като разнообразни степени на щастие в човека и в най-висшия бог (deva). Разликата е в средата на отразяване, не в Аза.
Както можеш да видиш отражението на лицето си в различни огледала и качеството на огледалата определя качеството на отражението. Все пак във всички огледала, добри или некачествени, се отразява едно и също лице. Така както тези различни отражения не въздействат на лицето ти, Азът не е повлиян от вариациите на щастие във всички тези среди, човешка и небесна. И наистина, така както ти не би бил особено заинтересован да гледащ отражението си в огледало през цялото време, така и осветлената душа не се вълнува от това да изпита различни степени на щастие в различни тела. В процеса на осъзнаване разликата между обект и субект изчезва и всичко е самото блаженство - аnanda swarupa, същината на блаженството. Това е Ananda Mimamsa- проучване (изследване) на блаженството, описано в Taittirya УПАНИШАД.
Всъщност, цялото световно щастие е частица от океана на твоята собствена аnanda swarupa, твоето истинско АЗ. За jnani, всички преживявания, приятни или неприятни, отразяват БЛАЖЕНСТВОТО.

 

pic4

 

ТИ СИ SAT CHIT ANANDA


И така ние виждаме как основната реалност, разяснена в Упанишадите, Brahman, е Чисто Съществуване – Съзнание- Блаженство, SAT CHIT ANANDA . Съществуване, съзнание и блаженство не са качества или свойства (отличителни качества) на Brahman. Това не означава, че Brahman съществува, а че това е самото съществуване - по-скоро той е самото съзнание. Не че Brahman е щастлив, той е самото блаженство. Той е източник на цялото щастие.
Всички УПАНИШАДИ последователно показват (доказват), че Ти си едно с Brahman, че Ти наистина си SAT CHIT ANANDA. Всички други живи същества, цялата вселена е Brahman. Всички същества са в теб и ти си във всички същества – истинското ТИ, разбира се.
Това трябва да стане жизнено осъзнаване. „Единствената централна идея в текстовете на всички УПАНИШАДИ е тази на осъзнаването.“ Начинът (пътят) на съзнаването се състои от Shravanam, („чуване“), означаващо повтарящо се системно изучаване на УПАНИШАДИТЕ, Mananam, пречиствайки (или разяснявайки) всички съмнения с неоспоримите логически аргументи и Nididhyasanam, усвоявайки истината на УПАНИШАДИТЕ чрез медитация.
Резултатът е свобода – максимална и постоянна. „Свобода, физическа свобода, умствена свобода и духовна свобода са лозунга на УПАНИШАДИТЕ“.

Swami Sarvapriyananda, Монах от ордена Рамакришна
Авторът е учител в Тренировъчен център „Манастирски послушници“ в Belur Math Howrh, Западен Бенгал.
превод: Жанета Райкова

Източник: www.sanskritimagazine.com/indian-religions/hinduism/sat-chit-ananda-philosophy-upanishads/


pic5

 

 

 

 

НОВО - Йога терапия »

Галерия »

Йога за деца »

Аюрведа »

Древна наука за здраве и дълголетие...

Аюрведичен тест »

Направете си аюрведичен тест за определяне на дошите...

Шивананда Йога »

Система от йога практики, включващи асани, пранаяма, релаксация...

Петте аспекта на Йога »

За да бъдем здрави и щастливи...

За кого е полезна Йога »

С Йога може да се занимава всеки ...

Разлика между Йога и спорта »

Разликата между Йога и спорта...

Йога дишане »

Да дишаш, значи да живееш, и няма живот без дишане...

Как да си повишим имунитета »

Стъпалото е своеобразна карта на...

Жизнената енергия »

Човекът е част от организираната и хармонична Вселена...

Правилното хранене »

Съвети и интересни рецепти...

Важно е да знаете »

Препоръки за Йога практиките...

 

 

Компютърни услуги

ОФИС АСИСТ - нашият ИТ помощник