Жизнената енергия

Всички древни науки като йога, аюрведа и китайската медицина се основават на разбирането, че човекът е част от организираната и хармонична Вселена. Самият човек е единно органично цяло: тяло-ум-дух, което трябва да бъде в хармония със себе си и с Вселената. Всяко разстройство, заболяване, дискомфорт се дължи на нарушаване на равновесието в организма. Всичко във Вселената, включително и хората е взаимодействие на две противоположни сили, които непрекъснато се променят –Ин и Ян. Ин се свързва със сянката, студа, свиването, Луната, водата, пасивността, женското начало, материята. Ян се свързва със светлината, горещината, разширяването, Слънцето, огъня, активността, мъжкото начало на енергията. Символът на Ин и Ян е кръг, който е наполовина тъмен, наполовина светъл, разделен с вълнообразна линия, която символизира непрекъснатото движение в живота и хармоничното равновесие между противоположностите. В светлата половина има тъмна точка, а в тъмната половина – светла точка – знак, че нещата не са никога само „бели” или само „черни”, че във всяко явление се крие коренът на противоположното състояние.

Прана или Чи е енергията, която създава живот, нашата жизнеспособност, жизнената сила на тялото, ума, сърцето и духа ни. Движението на прана в тялото ни влияе върху всички дейности и върху здравословното ни състояние. Прана се движи в тялото ни по мрежа от пътища, наречени нади или меридиани.

Надите /меридианите/ са невидими канали, които се простират по цялото тяло и свързват жизненоважните органи с останалите му части. Прана е жизненоважна за производството на кръв в тялото и тя е тази, която я кара да се движи по кръвоносните съдове и меридианите. Тъй като кръвта е Ин, а Прана е Ян, хармонията между тях символизира единно цяло, чиято проява е здравето. За да може прана /енергията/ да протича безпрепятствено по енергийните канали е необходимо те да са прочистени, да няма блокажи и застой на енергия.

Акупунктурните точки са ретланслатори на енергията. Това е много главна тяхна функция. Те са невероятно фини мембрани, миниатюрни центрове, свързващи външната природа с вътрешната. Акупунктурните точки са много чувствителни, по-чувствителни са дори и от мембраните на клетките. Хващатат и най-малките промени в природата, отчитат дори промяна на температурата, както в човека така и в околната среда. Отчитат още скоростта на теченията във въздуха, влажността и т.н. Тези информации не са дори на молекулярно ниво, а на енергийно. После, те предават тази информация към другите съответни точки. Това са много фини структури, имащи времево - пространствени изменения. Точките улавят информацията с горната си част, намираща се на повърхността на тялото, т.е. върху кожата. След това тази информация се пренася към по-вътрешната й част - мускули, кости и т.н. Вътрешната част на точките обслужва организма. Точките са биологични компютри. Превеждат информацията на биологичен компютърен език, за да може да бъде реазбрана от органите на тялото. Така информацията се трансформира в други единици на енегията. Това е принцип на действие на всички Акупунктурни точки. Благодарение на бързия превод на информацията, организмът реагира бързо. Тази информация не е на ниво съзнание, а на ниво Енергия. Целият този процес се извършва независимо дали нашето съзнание участва или не. Точките спомагат организма да се адаптира и устоява на всички промени. Те въздействат още на психика, опитности, съзнание и на всеки орган поотделно. Точките улавят вътрешните и външните причини водещи до нарушаване на баланса в организма. Те улавят тази информация и я предават по-нататък по меридианите, а от там тя отива към клетките. Точките и меридианите са израз на нашата енергия. Това обаче не означава, че от енергийна гледна точка, това за нас е непроменлива величина. Напротив, непрекъснато енергията има спадове и покачвания. Има хармония и дисхармония. Няма постоянни величини, има постоянни промени.

 

РАЗВИТИЕ НА БОЛЕСТИТЕ СПОРЕД КОСМИЧЕСКИТЕ ЗАКОНИ

ПЪРВИ ЕТАП: Хипо и хипер нарушаване на ритъма
В началния стадий на заболяване най-напред се нарушава ритъмът на движение на точката с индивидуалните особености на всеки един организъм. Нарушаване на ритъма имаме и в случай на блокаж в някоя точка. Получава се запушване, на това място енергията се спира и се нарушава ритъмът на движение. Човек в такова състояние е неразположен, не е все още болен, но усеща умора. Това е първият етап. Когато имаме нарушаване дейността на Точките, това води и до нарушаване дейността на меридианите. Това е моментът, когато най-бързо се реагира за предотвратяването на бъдещи болести. Болестта е в нейния си зародиш и все още не е стигнала до Меридианите. Всяко едно нещо в тази природа е като жива същност. Болестта също. В началото е все още страхлива и не знае дали ще успее. Пробива бавно и затова в началото тя не е навлязля във вътрешността на организма. Спотаила се е в една "пещера", т.е. точка и изчаква удобния момент. Веднъж формирана и стабилизирала се в точката, болестта преминава към съответните меридиан или меридиани. В "Книгата на жълтия император" на Ней Цин се казва: "Мъдреците се лекуват още преди да се появи болестта и почиват още преди да усетят умората". Трябва да се научим как да не дупускаме умората. Или както още се казва да се предпазим от пожара преди да е станал факт. В тази книга още се казва: "Ако се оставиш да се разболееш и тогава да почнеш да вземеш лекарства все едно да започнеш да копаеш кладенец когато си вече ожаднял." Затова се казва, че бъдещето на човечеството е в тази насока - профилактиката. Чрез медитация и профилактика можем да променим дори гените си и няма да раждаме болни деца. Науката откри наличието на стволовите клетки и виаграта, но едно не се знае, че ако няма хармония във всички свързващи компоненти в организма като цяло, то тези стволови клетки и виаграта са не само безполезни, но и дори вредни. Процесът на нарушаване на ритъма е много скрит. Като първи стадий е хипо и хипер нарушаване на ритъма.

ВТОРИ ЕТАП: Нарушаване на качеството
Появата на качествени промени са следващият етап. Знаем, че качествените промени водят до количествени и обратно. Възможно е количеството да не повлиява толкова качеството, но при дисбаланс и тук се усеща неразположение в организма като цяло. Улавя се при пулсовата диагностика. Акупунктурата също улавя тези смущения. Все още няма изразено нищо конкретно като заболяване. Нарушен е само ритъмът и качеството на енергията.

ТРЕТИ ЕТАП: Нарушаване на количеството енергия
Тук вече има и намаляване на количеството енергия. Дори понякога да имаме голямо количество енергия, ако е без качество ефектът е същият. На някои места в тялото може да има достатъчно енергия, а на други не. Нарушено е оросяването. Променят се органите и тъканите. И както се казва в "Книгата на жълтия император": "Болестта все още не е свила гнездо". Усещат се само симптомите. Все още това е функционално, а не органично заболяване. Съвременната медицина изключва все още като принцип "златото" от древността - лекар, който да следва космическите закони, лекар, който да бъде първо Учител на здравето, а после лечител, както и да се разбере, че психиката е свързана със здравето.

КАК СЕ ВЪЗДЕЙСТВА ВЪРХУ ТОЧКИТЕ

Принципно Точките не трябва да се третират нито много силно, нито много слабо при масаж, както за лечение така и за профилактика. Натискането да бъде леко и релаксиращо. Тези точки са по-чувствителни и по-болезнени. Ако някой ни ощипе на акупунктурна точка ще ни боли повече, отколкото ако стори същото на друга точка. Този принцип на въздействие - среден и лек натиск - върху акупунктурните точки е от голямо значение. Да се въздейства така все едно се свири на пиано, все едно е музика. Нека да се усеща, но да няма болка. Точките са една цялостна система, към която трябва да се подхожда с внимание, нежност и любов. В Космоса няма насилие и болка. Всяко създадено нещо, колкото и малко и незначително за нас да е то, то си има своето значение и играе своята роля. И в наше време продължава откриването на точки от науката. Има една взаимозависимост между цялостното развитие на индивида, неговото разбиране за нещата и развитието на Акупунктурните точки и обратно. Функцията на Точките може да се определи като разпределение на функциите на хората в държавата. Всяка една точка, дори и да се намира извън Меридиана, тя не е маловажна, тя принадлежи към определена система. Енергията е материя в движение. Тя формира нашия образ. Точките като цяло работят на етапи. Има моменти и на почивка. Затова не можем да искаме от една точка да работи ако тя е в почивка. Пак ще има някакво въздействие, но то няма да даде необходимия резултат. Има също съвместими и несъвместими точки, което трябва да се има предвид при работа с точките. Пасивността и активността е от голямо значение за една точка.

Енергията Чи/Ки или Прана е основна материя, която се съдържа в природата и Вселената - тя преминава през всичко, включително човешкото тяло. В човешкото тяло има във всеки един момент чиста енергия и създадена/натрупана патогенна енергия, затова е важно да можем да чистим патогенната и да натрупваме чистата - това става главно чрез медитация, йога, акупресура, енергийни въздействия, енерголечение, упражнения по Чигун, билколечение и т.н.. Ако натрупаната патогенна енергия преобладава в тялото или даден орган сме по-уязвими към съответно заболяване, имунитетът ни отслабва.
Прана /жизнената енергия/ се движи по енергийни канали, които в йога се наричат нади, а в китайската медицина – меридиани. Според Китайската медицина енергията в човешкото тяло се движи по 12 основни пътя наречени меридиани. Те са комплексно свързани и образуват енергийната мрежа на тялото, която прониква навсякъде - през кости, тъкани и др. При натрупване на патогенна енергия те се запушват и се получават блокажи. Има ли болки в тялото, има и блокажи. Енергията не може свободно да протича и кръвообращението също е затруднено. Много е важно при болка в ставите, да се започне с бавни въртеливи движения в двете посоки, за да може да се отпуши.
Редовното практикуване на енергийни практики като йога или естествен чигун отпушва блокажите и предотвратява натрупването на патогенна енергия. Зарежда тялото с нова чиста енергия. Потокът енергия плавно преминава през енергийните канали, кръвообращението се подобрява, всички органи са приведени в здравословно функциониране.
Добре е да се наблюдаваме и при най-малките симптоми да пристъпим към пречистване - чрез специални йога практики, акупресура или енерголечение. Меридианите трябва да се поддържат проходими. Един от начините за отпушване е чрез акупресура - бързо, ефективно и безопасно. Това става с натискане (няма значение посоката или начина) на определени зони, точки и места. Върху човешкото тяло според различните автори има различен брой акупресурни точки. Основните лечебни са около 365 - по меридианите и извън тях. Има също така специални точки за въздействие, които се изучават в бойните изкуства. Всяка точка си има своята характеристика. Всяка точка е една миниатурна чакра. Всички точки се намират в малки ямки и по това се усещат. Чрез масажиране /натискане на дадена точка се стимулира и задвижва енергията, за да може да се отпуши застоя или блокажа, но също и за да се регулира общото протичане на енергията.

 

НОВО - Йога терапия »

Галерия »

Йога за деца »

Аюрведа »

Древна наука за здраве и дълголетие...

Аюрведичен тест »

Направете си аюрведичен тест за определяне на дошите...

Шивананда Йога »

Система от йога практики, включващи асани, пранаяма, релаксация...

Петте аспекта на Йога »

За да бъдем здрави и щастливи...

За кого е полезна Йога »

С Йога може да се занимава всеки ...

Разлика между Йога и спорта »

Разликата между Йога и спорта...

Йога дишане »

Да дишаш, значи да живееш, и няма живот без дишане...

Как да си повишим имунитета »

Стъпалото е своеобразна карта на...

Жизнената енергия »

Човекът е част от организираната и хармонична Вселена...

Правилното хранене »

Съвети и интересни рецепти...

Важно е да знаете »

Препоръки за Йога практиките...

 

 

Компютърни услуги

ОФИС АСИСТ - нашият ИТ помощник